BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT

Biến dòng bảo vệ KBF-13S (Tỷ số biến dòng: 200/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBF-13S (Tỷ số biến dòng: 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBF-13S (Tỷ số biến dòng:100/5A; 150/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBF-13S (Tỷ số biến dòng:100/5A; 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi

Top

 0903570272