BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 800/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 800/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 800/5A CL.5P10 5VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 500/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-10R 500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA Ø100 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Top

 0903570272 - 0902254598