BIẾN DÒNG KBJ-25

Biến dòng đo lường KBJ-25 300/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 300/5A

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL1 15VA Ø25 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 250/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 250/5A

Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL1 15VA Ø25 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 200/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 200/5A

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 5VA Ø25 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 150/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 150/5A

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø25 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 120/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 120/5A

Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL1 5VA Ø25 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 100/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 100/5A

Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL1 5VA Ø25 Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 75/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 75/5A

Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL3 5VA Ø25 Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 60/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 60/5A

Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL3 2.5VA Ø25 Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-25 50/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-25 50/5A

Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL3 2.5VA Ø25 Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272