BIẾN DÒNG KBC-05

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 1200/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 1200/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 600/5A,750/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 600/5A,750/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 300/5A,400/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 300/5A,400/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 200/5A,250/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-05 (MCT 200/5A,250/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Top

 0903570272 - 0902254598