BIẾN DÒNG KBJ-15

Biến dòng đo lường KBJ-15 150/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 150/5A

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø15 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
Biến dòng đo lường KBJ-15 120/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 120/5A

Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL1 5VA Ø15 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBJ-15 100/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 100/5A

Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL1 5VA Ø15 Biến dòng đo lường KBJ-15 100/5A Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Biến dòng đo lường KBJ-15 75/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 75/5A

Biến dòng đo lường MCT 75/5A CL3 5VA Ø15 Xuất xứ: Korea ,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Biến dòng đo lường KBJ-15 40/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 40/5A

Biến dòng đo lường MCT 40/5A CL3 2.5VA Ø15 Xuất xứ: Korea , Chứng từ:CO, CQ,

Biến dòng đo lường KBJ-15 50/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 50/5A

Biến dòng đo lường MCT 50/5A CL3 5VA Ø15 Xuất xứ: Korea, Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
Biến dòng đo lường KBJ-15 60/5A

Biến dòng đo lường KBJ-15 60/5A

Biến dòng đo lường MCT 60/5A CL3 5VA Ø15 Xuất xứ: Korea , Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Top

 0903570272 - 0902254598