BIẾN DÒNG KHỐI 3 PHA TRÒN -KBD

Biến dòng đo lường KBD-63 (Tỷ số biến dòng: 	200/5A; 250/5A)

Biến dòng đo lường KBD-63 (Tỷ số biến dòng: 200/5A; 250/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-43(Tỷ số biến dòng:200/5A; 250/5A;300/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43(Tỷ số biến dòng:200/5A; 250/5A;300/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A; 150/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A; 150/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng :75/5A)

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng :75/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng: 60/5A)

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng: 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng :	200/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng : 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng :	80/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng : 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-13 (Tỷ số biến dòng:	150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng :	120/5A)

Biến dòng đo lường KBD-13(Tỷ số biến dòng : 120/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598