BIẾN DÒNG KBM-10

Biến dòng bảo vệ KBM-10R( Tỷ số biến dòng sau: 2500/5A; 3000/5A; 4000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-10R( Tỷ số biến dòng sau: 2500/5A; 3000/5A; 4000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-10R (Tỷ số biến dòng sau: 3000/5A; 4000/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-10R (Tỷ số biến dòng sau: 3000/5A; 4000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-10( Tỷ số biến dòng :600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;...3200/5A)

Biến dòng đo lường KBM-10( Tỷ số biến dòng :600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;...3200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBM-10(Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng đo lường KBM-10(Tỷ số biến dòng 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-10 ( Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Biến dòng đo lường KBM-10 ( Tỷ số biến dòng 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598