BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng :	200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng : 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng :	200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng : 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng :	80/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng : 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng :	80/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng : 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-13S (Tỷ số biến dòng: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272