BIẾN DÒNG KBJ-04

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 200/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-04R 200/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 200/5A CL.5P10 2.5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-04 300/5A

Biến dòng đo lường KBJ-04 300/5A

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 15VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-04 150/5A

Biến dòng đo lường KBJ-04 150/5A

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-04 120/5A

Biến dòng đo lường KBJ-04 120/5A

Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL1 5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ
Biến dòng đo lường KBJ-04 100/5A

Biến dòng đo lường KBJ-04 100/5A

Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø40 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598