BIẾN DÒNG KBC-06

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 750/5A,1500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 750/5A,1500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 1000/5A,1200/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 1000/5A,1200/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 600/5A,800/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 600/5A,800/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-06 (MCT 450/5A,500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Top

 0903570272 - 0902254598