BIẾN DÒNG KBC-03

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 750/5A,800/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 750/5A,800/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 500/5A,600/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 500/5A,600/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 400/5A,450/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 400/5A,450/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 300/5A,350/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 300/5A,350/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 200/5A,250/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 200/5A,250/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 150/5A,200/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 150/5A,200/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 120/5A CL.3 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-03 (MCT 120/5A CL.3 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Top

 0903570272 - 0902254598