BIẾN DÒNG KBD-43

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng: 400/5A; 450/5A; 500/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A; 150/5A)

Biến dòng đo lường KBD-43 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A; 150/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598