Sản phẩm

KAB-11-Đồng hồ đo Volt

KAB-11-Đồng hồ đo Volt

Đồng hồ đo Volt, mã sản phẩm: KAB-11 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAA-11-Đồng hồ đo dòng Ampe

KAA-11-Đồng hồ đo dòng Ampe

Đồng hồ đo dòng, mã sản phẩm: KAA-11 Thương hiệu: LIGHTSTAR

Biến dòng đo lường KBM-13(Tỷ số biến dòng: 4000/5A)

Biến dòng đo lường KBM-13(Tỷ số biến dòng: 4000/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-34 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 150/5A, 200/5A, 400/5A)

Biến dòng đo lường KBM-34 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 150/5A, 200/5A, 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-32 (Tỷ số biến dòng:75/5A; 120/5A; 150/5A, 200/5A, 250/5A)

Biến dòng đo lường KBM-32 (Tỷ số biến dòng:75/5A; 120/5A; 150/5A, 200/5A, 250/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-31(Tỷ số biến dòng:50/5A; 100/5A)

Biến dòng đo lường KBM-31(Tỷ số biến dòng:50/5A; 100/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

KDY-AN Đồng hồ đa năng

KDY-AN Đồng hồ đa năng

xuất khẩu korea

KDP-B Đồng hồ đa năng

KDP-B Đồng hồ đa năng

Nhập Khẩu Từ Hàn Quốc

KDQ Đồng hồ đa năng

KDQ Đồng hồ đa năng

xuất khẩu korea

KDV Bộ điều khiển tụ bù

KDV Bộ điều khiển tụ bù

Xuất xứ : Korea

KHY-14A Đồng hồ đa năng

KHY-14A Đồng hồ đa năng

xuất khẩu korea

KCP-SM Bộ điều khiển

KCP-SM Bộ điều khiển

xuất khẩu korea

KCP-12 Bộ điều khiển

KCP-12 Bộ điều khiển

xuất khẩu korea

KCP-06 Bộ điều khiển

KCP-06 Bộ điều khiển

xuất khẩu korea

KAS-80B3-Đồng hồ đo tần số

KAS-80B3-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAS-80A3-Đồng hồ đo tần số

KAS-80A3-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAR-B80T-Đồng hồ đo tần số

KAR-B80T-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAM-11B-Đồng hồ đo tần số

KAM-11B-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAM-11A-Đồng hồ đo tần số

KAM-11A-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAK-11B -Đồng hồ đo tần số

KAK-11B -Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAK-11B Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAK-08B -Đồng hồ đo tần số

KAK-08B -Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAK-08B Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAK-08A-Đồng hồ đo tần số

KAK-08A-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR
KAJ-11E5L-Đồng hồ đo tần số

KAJ-11E5L-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAJ-11E5A-Đồng hồ đo tần số

KAJ-11E5A-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAH-11U-Đồng hồ đo tần số

KAH-11U-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAG-11-Đồng hồ đo tần số

KAG-11-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAG-08-Đồng hồ đo tần số

KAG-08-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAA-08-Đồng hồ đo tần số

KAA-08-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

KAA-08N-Đồng hồ đo tần số

KAA-08N-Đồng hồ đo tần số

Đồng hồ đo tần số Mã sản phẩm: KAA-08 Thương hiệu: LIGHTSTAR

Top

 0903570272 - 0902254598