BIẾN DÒNG KBF-13

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :50/5A; 60/5A; 75/5A; 100/5A)

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :50/5A; 60/5A; 75/5A; 100/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Top

 0903570272 - 0902254598