BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 3000/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 3000/5A CL.5P10 15VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 600/5A

Biến dòng bảo vệ KBJ-06R 600/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø60 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598