BIẾN DÒNG KBM-12

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng sau 500/5A; 600/5A; 750/5A)

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng sau 500/5A; 600/5A; 750/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng 300/5A;350/5A; 400/5A)

Biến dòng đo lường KBM-12 (Tỷ số biến dòng 300/5A;350/5A; 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598