BIẾN DÒNG KBF-23

Biến dòng đo lường KBF-23(Tỷ số biến dòng :	200/5A; 250/5A; 300/5A)

Biến dòng đo lường KBF-23(Tỷ số biến dòng : 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 	150/5A)

Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Top

 0903570272 - 0902254598