BIẾN DÒNG KBD-22E

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng :75/5A)

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng :75/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng: 60/5A)

Biến dòng đo lường KBD-22E (Tỷ số biến dòng: 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598