BIẾN DÒNG KBM-08

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng sau:1000/5A;1200/5A; 1500/5A; 1600/5)

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng sau:1000/5A;1200/5A; 1500/5A; 1600/5)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng:400/5A; 450/5A; 500/5A)

Biến dòng bảo vệ KBM-08R (Tỷ số biến dòng:400/5A; 450/5A; 500/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng: 500/5A;600/5A;750/5A;;.....2000/5A))

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng: 500/5A;600/5A;750/5A;;.....2000/5A))

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng 100/5A; 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Biến dòng đo lường KBM-08 (Tỷ số biến dòng 100/5A; 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598