BIẾN DÒNG KBC-12

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 800/5A,1000/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 800/5A,1000/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 600/5A,700/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 600/5A,700/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 400/5A,500/5A CL.1 5VA)

Biến dòng Hở/Kẹp KBC-12 (MCT 400/5A,500/5A CL.1 5VA)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%

Top

 0903570272 - 0902254598