BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 600/5A Call

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 600/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 600/5A CL.5P10 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-03 500/5A Call

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 500/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 500/5A CL.5P10 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-03 400/5A Call

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 400/5A

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-03 350/5A Call

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 350/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 350/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-03 300/5A Call

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 300/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 300/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBJ-03 250/5A Call

Biến dòng bảo vệ KBJ-03 250/5A

Biến dòng bảo vệ PCT 250/5A CL.5P10 2.5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi

Top

 0903570272