BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT

Biến dòng bảo vệ KBM-25(Tỷ số biến dòng 350/5A; 400/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBM-25(Tỷ số biến dòng 350/5A; 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBM-25(Tỷ số biến dòng 350/5A; 400/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBM-25(Tỷ số biến dòng 350/5A; 400/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272