BIẾN DÒNG BẢO VỆ PCT

Biến dòng bảo vệ KBD-12 (Tỷ số biến dòng:	150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBD-12 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBD-12 (Tỷ số biến dòng:	150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBD-12 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272