BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBJ-03 300/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 300/5A

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea , Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%
Biến dòng đo lường KBJ-03 200/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 200/5A

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Biến dòng đo lường KBJ-03 150/5A

Biến dòng đo lường KBJ-03 150/5A

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Top

 0903570272 - 0902254598