BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBJ-03 250/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 250/5A

Biến dòng đo lường MCT 250/5A CL1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 500/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 500/5A

Biến dòng đo lường MCT 500/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 450/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 450/5A

Biến dòng đo lường MCT 450/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 400/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 400/5A

Biến dòng đo lường MCT 400/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 300/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 300/5A

Biến dòng đo lường MCT 300/5A CL.1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea , Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT 10%

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 200/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 200/5A

Biến dòng đo lường MCT 200/5A CL1 15VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 150/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 150/5A

Biến dòng đo lường MCT 150/5A CL1 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 120/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 120/5A

Biến dòng đo lường MCT 120/5A CL1 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBJ-03 100/5A Call

Biến dòng đo lường KBJ-03 100/5A

Biến dòng đo lường MCT 100/5A CL.1 5VA Ø30 Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272