BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBD-12 (Tỷ số biến dòng:150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12 (Tỷ số biến dòng:150/5A; 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12 (Tỷ số biến dòng:150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12 (Tỷ số biến dòng:150/5A; 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:50/5A; 60/5A; 75/5A; 80/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:50/5A; 60/5A; 75/5A; 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:50/5A; 60/5A; 75/5A; 80/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12(Tỷ số biến dòng:50/5A; 60/5A; 75/5A; 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272