BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBD-12S (Tỷ số biến dòng :	200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12S (Tỷ số biến dòng : 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12S (Tỷ số biến dòng :	200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12S (Tỷ số biến dòng : 200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 	100/5A; 120/5A; 150/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 100/5A; 120/5A; 150/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 	100/5A; 120/5A; 150/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 100/5A; 120/5A; 150/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12STỷ số biến dòng : 80/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12STỷ số biến dòng : 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12STỷ số biến dòng : 80/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12STỷ số biến dòng : 80/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau:	40/5A; 50/5A; 60/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau:	40/5A; 50/5A; 60/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-12S(Tỷ số biến dòng sau: 40/5A; 50/5A; 60/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272