BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng:300/5A; 350/5A; 400/5A;.......1200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng:300/5A; 350/5A; 400/5A;.......1200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng:300/5A; 350/5A; 400/5A;.......1200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng:300/5A; 350/5A; 400/5A;.......1200/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng:	200/5A; 250/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng: 200/5A; 250/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng:	200/5A; 250/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-62 (Tỷ số biến dòng: 200/5A; 250/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272