BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 	150/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 	150/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-23 (Tỷ số biến dòng: 150/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng :	150/5A; 200/5A; 250/5A; 300/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng : 150/5A; 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng :	150/5A; 200/5A; 250/5A; 300/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng : 150/5A; 200/5A; 250/5A; 300/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng:	100/5A; 120/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng: 100/5A; 120/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng:	100/5A; 120/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng: 100/5A; 120/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng :	75/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng : 75/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng :	75/5A) Call

Biến dòng đo lường KBD-23 (Tỷ số biến dòng : 75/5A)

Korea Chất lượng:Mới 100%, Chứng từ:CO, CQ

Vui lòng gọi

Top

 0903570272