BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 50/5A; 75/5A; 100/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 50/5A; 75/5A; 100/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 50/5A; 75/5A; 100/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-12 (Tỷ số biến dòng: 50/5A; 75/5A; 100/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi

Top

 0903570272