BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng : 300/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng : 300/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng:400/5A;450/5A;500/5A;600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;1200/5A Call

Biến dòng đo lường KBF-62 (Tỷ số biến dòng:400/5A;450/5A;500/5A;600/5A;750/5A;800/5A;1000/5A;1200/5A

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi

Top

 0903570272