BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG MCT

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng :150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-13(Tỷ số biến dòng 120/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-13(Tỷ số biến dòng 120/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A, 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-13 (Tỷ số biến dòng: 120/5A; 150/5A, 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi

Top

 0903570272