BIẾN DÒNG KBF-02

Biến dòng bảo vệ KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng bảo vệ KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng bảo vệ KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A, 150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A, 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A, 150/5A; 200/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng:100/5A; 120/5A, 150/5A; 200/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 50/5A;60/5A; 75/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 50/5A;60/5A; 75/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi
Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 50/5A;60/5A; 75/5A) Call

Biến dòng đo lường KBF-02 (Tỷ số biến dòng: 50/5A;60/5A; 75/5A)

Xuất xứ: Korea Chất lượng:Mới 100%,Chứng từ:CO, CQ, Hóa đơn VAT

Vui lòng gọi

Top

 0903570272